Τιµοκατάλογος

Camping 2018

Περίοδοι Περίοδος Α΄
18/5 - 14/6 &
10/9 - 23/9
Περίοδος Β΄
15/6 - 5/7 &
27/8 - 9/9
Περίοδος Γ΄
6/7 - 26/8

∆ιανυκτέρευση ενηλίκου 6.00 7.00 8.50
∆ιανυκτέρευση παιδιού (3 - 10 ετών) 3.00 4.00 4.50
Τροχόσπιτο / Tροχοσκηνή / Σκηνή µεγάλη 6.50 8.00 9.00
Σκηνή µικρή (έως 2 άτοµα) 6.00 7.00 8.00
Αυτοκινούµενο 7.00 8.50 10.00
Αυτοκίνητο 2.50 2.50 2.50
Μοτοσικλέτα 2.00 2.00 2.00
Σκάφος & Τρέιλερ 2.50 3.00 3.50
Ρεύµα 4.00 4.00 4.00
∆ιηµέρευση ενηλίκου 4.50 4.50 5.00
∆ιηµέρευση παιδιού (3 - 10 ετών) 2.50 2.50 3.00

Για συνεχόµενη παραµονή άνω των 10 διανυκτερεύσεων παρέχετε έκπτωση 7% και για άνω των 15 διανυκτερεύσεων 10%.
Οι παραπάνω τιµές είναι σε ευρώ (€) και ανά διανυκτέρευση.
Στις τιµές συµπεριλαµβάνονται οι νόµιµες επιβαρύνσεις.
Η τιµή του ρεύµατος εξαιρείται των εκπτώσεων.